שמאות אמנות – שאלות נפוצות
 
מהי הערכת אמנות?
 
זוהי הערכה אובייקטיבית ובלתי תלויה של פריט, אשר לעתים מהווה "אבן בוחן"
בעת רכישה, חלוקת רכוש וכו'.
 
 
 
באילו מקרים ולאילו צרכים חשוב להעריך יצירות וחפצי אמנות?
 
• השקעות
• כיסוי ביטוחי
• חלוקת רכוש –ירושות, עזבונות או בעת גירושין
• תביעות נזיקין או גניבה
• ייעוץ לפני קנייה או מכירה (במכירה פומבית, בשוק או בגלריה)
• מימוש מיידי (לצורך נזילות) במקרי חירום או בפשיטת רגל
• ניכוי מס במקרה של תרומה
• ואפילו סקרנות גרידא...
 
 
 
למי כדאי להעריך אמנות באופן מקצועי?
 
• אספנים, וכל מי שברשותו פריט יקר ערך
• סוכני ביטוח – עבור לקוחות שברשותם פריטי אמנות, לצורך כיסוי ביטוחי נכון ומדויק
• חברות ביטוח – עבור לקוחות במקרה הנ"ל וכן לצורך יישוב תביעות
• עורכי דין – בעת ייצוג לקוחות במקרים של נזק, גניבה, גירושין וכיוב'
• גלריות לאמנות
• חברות שבידיהן אוספי אמנות
 
 
 
כמה זה שווה – לאיזה צורך?
 
לכל פריט ישנם לפחות שלושה סוגי ערך:
 
1. ערך כינון (הגבוה ביותר) – מיועד בדרך כלל למטרות ביטוח, ומבוסס על הערך החליפי, 
    המוגדר כערך לקנייה קמעונאית במחיר הגבוה ביותר.
 
2. ערך שוק הוגן- זהו ערך המוגדר כזה אשר יוסכם בין מוכר פריט לבין קונהו, כאשר אין מי
    מהם נדרש או נאלץ לקנות או למכור ולשניהם ידועות כל העובדות הרלוונטיות. ערך זה מיועד 
    בדרך כלל למקרים של חלוקת רכוש, או מכירה שאין בה דחיפות מיידית לקבלת מזומנים.
 
3. ערך נזילות (הנמוך ביותר) – מיועד לצורכי מכירה במקרים שבהם ישנה דחיפות לקבלה 
    מיידית של מזומנים, לדוגמה בפשיטת רגל.
 
 
 
כיצד נקבע ערכו של פריט?
 
ישנן שלוש גישות לקביעת ערכו של פריט, ועל השמאי לבחור בכל מקרה ומקרה באיזו
להשתמש. לעתים יוחלט לשלב בין מספר גישות.
 
1. גישת ההשוואה – מבוססת על השוואת מחירים של פריטים זהים או דומים ככל שאפשר
    בפלח השוק הרלוונטי לקביעת סוג הערך במקרה הנדון (מכירות פומביות, שווקים, גלריות...)
 
2. גישת ההכנסה – חישוב המתבסס על הרווח העתידי שיניב פריט לצורך כדאיות ההשקעה.
 
3. גישת העלות – מתבססת על העלות הכרוכה בהחלפתו או בייצורו מחדש של פריט אשר
    נגנב/ ניזוק/ נהרס כליל.
 
 
 
מה אני מקבל?
 
לקוח אשר מזמין אצלי הערכה מקבל מסמך רשמי. במסמך נכללים בין היתר
תצלומים של הפריטים המוערכים וכן תאור מפורט של כל פריט מוערך.
המסמך כרוך וחתום בחותם שעווה, קביל על-ידי כל חברות הביטוח, בתי המשפט
וכל מוסד רשמי.
אציין עוד, שביני לבין הלקוח קיים חיסיון מוחלט (בדומה לזה שבין עו"ד ולקוח)
לגבי שמו, מיקום הפריטים וערכם וכל נתון מזהה אחר לגבי הלקוח ו/או פריטיו.

עדי גישס
מ.א. לאמנות ואוצרות
שמאית אמנות מוסמכת
משנת 1996


 
מהי הערכת אמנות?

באילו מקרים ולאילו צרכים חשוב להעריך יצירות וחפצי אמנות?

למי כדאי להעריך אמנות באופן מקצועי?

כמה זה שווה – לאיזה צורך?

כיצד נקבע ערכו של פריט?

מה אני מקבל?

adi@gishes.com 052-2427187