צילום, קיטלוג והערכה של אוספיםהרעיון מיועד לכל מי שברשותו לפחות 15 פריטים באוסף מכל סוג שהוא.
הפריטים יצולמו באופן מקצועי (בדומה לספר או קטלוג), ימוספרו ויתוארו כל אחד בנפרד.
לגבי ההערכה עומדות לרשותכם שתי אפשרויות:

אפשרות א.

הערכה של האוסף ככלל, תוך ציון פריטים בולטים חשובים ו/או נדירים במיוחד.


אפשרות ב.

הערכה מפורטת בה יינתן ערך נפרד לכל פריט ופריט.

עדי גישס
מ.א. לאמנות ואוצרות
שמאית אמנות מוסמכת