ריהוט צרפתי במאה ה-19 (1.5 שעות, ניתן גם להרחבה – מהמאה ה-16 ואילך, במשך 3 שעות או בשני חלקים בני 1.5 שע' כל אחד)

ריהוט צרפתי במאה ה-19 (1.5 שעות, ניתן גם להרחבה – מהמאה ה-16 ואילך, במשך 3 שעות או בשני חלקים בני 1.5 שע' כל אחד)

מעקב אחרי התפתחות הסגנונות השונים שהיו פופולריים במהלך התקופה (לא כולל ארט-נובו). היכרות עם החומרים, הטכניקות והמוטיבים העיטוריים שאפיינו כל סגנון.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית.