כלי זכוכית בהטבעת כסף (1.5 שעות)

כלי זכוכית בהטבעת כסף (1.5 שעות)

היכרות עם סוג זה של כלי זכוכית וטכניקת העיטור המיוחדת. בחינת אפשרויות האיסוף ומצב השוק.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית ובכלים להמחשה.