ארט-דקו – מאפייניו של סגנון (1.5 שעות)

ארט-דקו – מאפייניו של סגנון (1.5 שעות)

יידונו הסיבות לעלייתו של הסגנון בין שתי מלחמות העולם, מקורות ההשראה שלו
ואופן הביטוי שלו בארצות השונות ובתחומי האומנות והעיצוב השונים.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית.