ארט-נובו – מאפייניו של סגנון (1.5 שעות)

ארט-נובו – מאפייניו של סגנון (1.5 שעות)

יידונו הסיבות לעלייתו של הסגנון בשלהי המאה ה-19, מקורות ההשראה שלו ואופן הביטוי שלו בארצות השונות ובתחומי האומנות והעיצוב השונים.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית.