תכשיטים ויקטוריאניים (1820-1900) (1.5+1.5 שעות)

תכשיטים ויקטוריאניים (1820-1900) (1.5+1.5 שעות)

ההרצאה תהיה מחולקת לשני חלקים: חלק א' – המחצית הראשונה של המאה ה-19 – המשך המסורות של המאה ה-18- והנטייה הנטורליסטית, רומנטיסיזם, סימבוליזם וסנטימנטליזם.

חלק ב' – המחצית השנייה של המאה ה-19 – היסטוריציזם, השפעות חיצוניות וחידושים. ההרצאה תעסוק בהתפתחות הסגנונית במהלך התקופה, תוך אזכור המעצבים המובילים, תבחן את החומרים שהיו בשימוש, את טכניקות העיטור ואת המוטיבים האופייניים לכל תקופה.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית ובתכשיטים להמחשה. מומלץ להביא גם תכשיטים מהבית.