מבוא לאספנות כלי כסף (3 שעות)

מבוא לאספנות כלי כסף (3 שעות)

ההרצאה תכלול:
-טכניקות עיצוב ועיטור כלי כסף החל מהמאה ה-17- ואילך
-טכניקות ציפוי כלים בכסף
-זיהוי כלי כסף – כולל חותמות ארץ הייצור, היצרן, שנים ואיכות הכסף בארצות העולם השונות.
-זיהוי זיופים, ומידע לגבי שיקום, שימור, ניקוי ואחזקה של כלי כסף.
ההרצאה מלווה בעשרות שקופיות (אשר סוקרות גם את סגנונות העיצוב מראשית
המאה ה-19 ועד לסוף המאה ה-20), ובכלים להמחשה.מומלץ להביא גם כלים מהבית.