"כמה זה שווה?"(1-1.5 שעות)

"כמה זה שווה?"(1-1.5 שעות)

הרצאת מבוא בנושא הערכת חפצי אמנות. ההרצאה תדון בסוגי ערכים, להערכה ובמונחי יסוד בתחום הערכת אמנות. יידון מצב התחום בארץ וכיצד הוא שונה מהמתרחש בעולם.