ריהוט גרמני-אוסטרי במאה ה-19 – סגנון בידרמאייר (1.5 שעות)

ריהוט גרמני-אוסטרי במאה ה-19 – סגנון בידרמאייר (1.5 שעות)

מעקב אחרי התפתחות הסגנון ומאפייניו, סוגי החומרים בהם השתמשו והמוטיבים העיטוריים.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית.