תכשיטים ארט-דקו (1930-1920) (1.5 שעות)

תכשיטים ארט-דקו (1930-1920) (1.5 שעות)

ההרצאה תעסוק בהתפתחות הסגנונית במהלך התקופה, תוך אזכור המעצבים המובילים, תבחן את החומרים שהיו בשימוש, את טכניקות העיטור ואת המוטיבים האופייניים לתקופה.
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית ובתכשיטים להמחשה. מומלץ להביא גם תכשיטים מהבית.