מבוא לתכשיטים (1.5 שעות או 3 שעות)

מבוא לתכשיטים (1.5 שעות או 3 שעות)

ההרצאה תכלול היכרות עם סוגי זהב, אופן חישוב מחירם של תכשיטי זהב (חדשים מונחי יסוד ומאפיינים של תכשיטים עתיקים (לדוגמה, סוגי סוגרים, ליטוש ושיבוץ בתקופות השונות).
ההרצאה מלווה במצגת צבעונית, וכן בתכשיטים להמחשה.